Wednesday, December 19, 2007

TALKA

Na, brolyčiai metas paplušėti. Kiekvienas mūsų lankėmės "Pušies" kieme, matėme, viešėjome, su reikalais ar šiaip beslampinėdami, ne kurie ir kaimyną apliet besitaikydami...
Pastaruoju metu TĄ vietą gaubia ypatinga atmosfera, sukurta jausmo jog mes čia ne vieni.
Pamėkliškos žmogystos, karts nuo karto rusenančios ugnelės bei nuolatos gausėjanti apylinkės šiukšlių konteinerių turinio kolekcija - taip tai B. O. M. Ž. ai. - neprašyti mūsų įnamiai, dešimtmetį liudiję "Pušies" nebūtį.
Atėjo metas iškraustyti ir juos.
Šią savaitę su "pušies" savininkais suderėjome galimybę naudotis kavinės pastatu visiškai nemokamai! Mainais už tai įsipareigojame sutvarkyti bei prižiūrėti "Pušies" aplinką.
O kaip smagu būtų šį pavasarį numatomą bardų koncertą surengti būtent kieme.
To juk Alytuje dar niekad nebuvo - sukurkime Alytaus istoriją drauge!

TAD ŠĮ ŠEŠTADIENĮ 12 val. KVIEČIAME Į "PUŠIES" TALKĄ!

Numatomi darbai:
1. Surinkti visas kiemo šiukšles bei sukrauti į krūvą.
2. Įstiklinti išdaužtus langus.
3. Išgenėti kiemo brūzgynus.
4. Prie arbatos puodelio aptarti ateinančių metų planus.

Šiltomis darbinėmis pirštinėmis bei šiukšlių išvežimu pasirūpinsime mes.

Tuesday, December 11, 2007

GedulasGruodžio 18 d. (antradienį) nustos gyvavusi, neatsiejama Alytaus miesto gyvenimo dalis - senoji autobusų stotis. Šis įvykis atvers naują puslapį mūsų miesto raidos istorijoje. O mes, be jokios abejonės, tapsime šio virsmo liūdininkais. Gerai tai ar blogai sužinosime netolimoje ateityje. Viena aišku jau dabar - prarandame viena iš mūsų miesto simbolių, kūrį pelnytai galėjome laikyti Alytaus širdimi. Deja tai nebeišvengiama ir viskas ką mes dar galime padaryti tai atiduoti pagarbą šiai vietai. Todėl visus kviečiu kūrybišku gestu palydėti sėnąja stotį nebūtin - šį penktadienį (gruodžio 14 d.) 13 val. visų medijų bagalba (piešiniais, tapyba, fotografijomis, filmais, muzika at dainomis bei kt.) įamžinti nužudytą miesto istorijos reliktą.

Saturday, December 8, 2007

Wanted DesperadoAsociacija “STREET ART” organizuoja instrumentalistų festivalį-konkursą WANTED DESPERADO.

Parodyti savo sugebėjimus kviečiami visi Lietuvos muzikantai.

Festivalis-konkursas vyks 2008 m. sausio 19 d. Alytaus miesto teatre (Rotušės a. 2). Savo programas atliks 30 instrumentalistų iš visos Lietuvos. Laureartą išrinks konkurso vertinimo komisija.

SĄLYGOS

Konkurse gali dalyvauti visi muzikantai galintys ir turintys drąsos groti solo (vieni). Pareiškėjas turi groti savo kūrybą ir parengti iki 10 minučių programą. Norintys dalyvauti turi išsiųsti paraišką (http://idile.pixels.lt/doc/) ir vieną įrašą (gali būti buitinis) elektroniniu paštu desperadowanted@gmail.com iki gruodžio 22 d.

PREMIJA

Konkurso laureatui Asociacija STREET ART“ ir Arvydo Skernevičiaus IĮ „TAMSTA“ skiria 1000 Lt čekį apsipirkti parduotuvėje „TAMSTA“.

Daugiau informacijos:

http://www.myspace.com/wanteddesperado

Tuesday, December 4, 2007

FLUXUS KETURNEDĖLIS

Meninė protesto akcija: FLUXUS keturnedėlis
2007 m. gruodžio 4 d., 15.00 val., Jono Meko vizualiųjų menų centras,
„Vilniaus vartai“, Gynėjų g. 14., Vilnius

Jono Meko vizualiųjų menų centras, valdžios ir verslo struktūrų machinacijų dėka įkeltas į „Vilniaus vartus“, žymi FLUXUS legendos mirtį. Didysis George Maciunas (jo pavardės šiuo atveju nereikėtų lietuvinti protesto prieš buką lietuvišką konservatyvumą vardan), visą savo kančių ir vargų pilną gyvenimą stengęsis išplėšti nepriklausomą meną iš rinkos ir komercijos nagų, šiandien turbūt vartosi karste. Vartosi matydamas, kaip jo bendražygis Jonas Mekas prekiauja avangardo perlais su valstybinėmis ir komercinėmis kiaulėmis. Vartosi liūdnai žiūrėdamas, kaip paskui bendražygį it šešėlis nuolat sekioja labiausiai korupcija susitepęs Vilniaus gyventojas. Būtent šiuo savo flirtu su verslu, valstybe ir Abonentu didysis filmininkas Jonas Mekas pasirašė mirties nuosprendį sau ir FLUXUS legendai.

Castor&Pollux „FLUXUS mirė“, „Šiaurės Atėnai“, 2007.XI.17, Nr. 868

Iki šiol lietuvių etnokultūroje yra žinomas „keturnedėlio“ paprotys – mirusiojo paminėjimas praėjus vienam mėnesiui.

Dr. Eugenijus Jovaiša ir doc. dr. Libertas Klimka „Apie kalendorių“

Pirmos mišios už velionio vėlę laikomos prieš laidotuves arba laidotuvių metu. Kitos mišios užsakomos po devynių dienų, vadinamos devintinėmis mišiomis. Vėliau – keturnedėlio mišios (po keturių savaičių), kuriose dalyvauti susirenka visa giminė ir artimieji. Po keturnedėlio mišių iš bažnyčios visi vyksta į kapines, kur prie kapo uždegamos žvakės, padedamos gėlės ir meldžiamasi. Vėliau visi grįžta į velionio namus, kur būna paruoštas atminimo (gedulingas) stalas. Į namus kviečiami giedotojai, kurie gieda Kalnus, psalmes ar rožančių.

Virginijus Kašinskas „Ritualinė simbolių struktūra XX a. lietuvių nekrokulto tradicijoje“

„Keturnedėlis“ – „mirusiojo pagerbimas praėjus keturioms savaitėms po mirties“ – nevartotinas hibridas, pasidarytas iš skaitvardžio „keturi“ ir barbarizmo „nedėlia“. LKŽ teikiamas senas žodis – „ketvirtinės“.

Janina Vileikienė. Kalbos konsultacijų kompiuterinis bankas

2007 m. lapkričio 4 d. prabangiame verslo kvartale „Vilniaus vartai“ atidarytas Jono Meko vizualiųjų menų centras. JMVMC tarybos daugumą sudaro politikai ir verslininkai, o jai vadovauja visų Abonentu vadinamas buvęs Vilniaus meras. JMVMC rėmėjai – stambaus verslo struktūros, investavusios ne vieną milijoną litų. Jono Meko centre bus demonstruojama Jurgio Mačiūno FLUXUS darbų kolekcija, kurią prieš kelis mėnesius už 5 mln. JAV dolerių (apie 12 mln. litų) Jono Meko centras nupirko iš paties Jono Meko. Aišku, už Vilniaus savivaldybės pinigus. Verslo kontraktą vainikavo politikų gestas – praėjus keletui dienų po JMVMC atidarymo Jonas Mekas prisiekė Lietuvai ir išimties tvarka gavo LR piliečio pasą. Vietoje JMVMC ateityje planuojama įsteigti Guggenheimo muziejaus filialą (Guggenheimo muziejus visame pasaulyje vykdo agresyvią prekybos menu politiką, itin glaudžiai susijusią su finansinėmis grupuotėmis).


Taigi atvirai ir įžūliai buvo išniekintas FLUXUS vardas, kuris meno gerbėjams visame pasaulyje asocijuojasi su avangardu ir andergraundu, neturinčiu nieko bendro su oficialiąja ar populiariąja kultūra. Paprasčiau tariant, Lietuvos politikai ir verslo struktūros, siekdamos savo vienadienių politinių ir komercinių tikslų, pasinaudojo J.Meko silpnybėmis ir ėmė savanaudiškai eksploatuoti FLUXUS – šiuo vardu prisidengę politikai nutarė padidinti reitingus, o verslininkai – kapitalą. Štai kodėl mes tiesiai sakome: „FLUXUS MIRĖ“. Štai kodėl J.Meko centras „Vilniaus vartuose“ mus yra FLUXUS kapo vieta. Štai kodėl 2007 m. lapkričio 4 d. mums yra FLUXUS mirties diena.

2007 m. gruodžio 4 d. 15.00 val., t.y. praėjus lygiai 30 dienų nuo FLUXUS mirties, prie FLUXUS kapavietės Gynėjų g.14, Vilniuje bus teatralizuotai minimas FLUXUS keturnedėlis, t.y. ketvirtinės. Šia akcija Lietuvos menininkai, dar galutinai nenusivylę tuščiai deklaruojama meninio žodžio laisve, protestuos prieš avangardinės kultūros prekybą ir meno suvalstybinimą. FLUXUS klebonas atnašaus mišias už numirėlį, FLUXUS artimieji giedos „kalnus“ nekomerciniam menui, bus deginamos FLUXUS žvakutės, o gal ir pats pastatas... Žodžiu, šalia fanatiškų megalomanų ir gudrių verteivų sau pasistatytų piramidžių, tarp mados salonais ar biurų patalpomis vadinamų kiaulidžių laisvai liesis fliuksiškas žodis ir karaliaus nevaržomas meninis veiksmas.
Dalyvaus ir pats FLUXUS duobkasys – Jonas Mekas. Tiksliau – tai, kas iš jo liko: iškamša, valdininkų ir piniguočių marionetė, pasiramsčiuojanti kojūkais su užrašu „POLITIKA“ ir „VERSLAS“. Jis, aišku, mekens savo garsiąją frazę: „Me-e-e-nas, me-e-enas – tai dvasinis pe-e-e-nas“. Mekui bemekenant pasirodys ir FLUXUS gimdytojas Jurgis Mačiūnas (irgi ant kojūkų). Gražia kaunietiška šnekta jis riktels: „Jonai, jobšvairogės, visai pablūdai!“, ir kibs į poliesterinius Meko atlapus. Užvirs titaniška dvikova. Mekas pagalbon pasikvies policiją, Mačiūnas – nepriklausomus žurnalistus. Susirinkusius protestuotojus Mekas daužys kojūkais ir guminėmis policijos lazdomis, Mačiūnas išsitrauks iš kišenės bambioškių ir bandys atlikti kultūrinio terorizmo aktą – susprogdinti parsidavėliško meno irštvą...

Visus geros valios žmones kviečiame prisidėti prie šių FLUXUS MIŠIŲ, galiausiai virsiančių simboline gigantų dvikova. Kurią pusę rinktis – Jūsų valia! Jei jums miela visaėdė valstybė su kapitalistine meno komercializacija – rinkitės Meko pusę. Jei brangi laisva, valstybės ir pinigų nevaržoma kūryba – stokite į FLUXUS gretas. Tepadeda jums FLUXUS dievas!

FLUXUS laidojimo ir atminimo įamžinimo komiteto vardu – Gediminas Baranauskas, Redas Diržys, Jonas Jackevičius, Evaldas Jansas, Ramūnas Jaras, Darius Jurevičius, Skaidrius Kandratavičius, Gabrielė Labanauskaitė, Marius Macevičius, Gytis Norvilas, Darius Pocevičius, Kasparas Pocius, Laurynas Ragelskis, Benas Šarka