Wednesday, December 19, 2007

TALKA

Na, brolyčiai metas paplušėti. Kiekvienas mūsų lankėmės "Pušies" kieme, matėme, viešėjome, su reikalais ar šiaip beslampinėdami, ne kurie ir kaimyną apliet besitaikydami...
Pastaruoju metu TĄ vietą gaubia ypatinga atmosfera, sukurta jausmo jog mes čia ne vieni.
Pamėkliškos žmogystos, karts nuo karto rusenančios ugnelės bei nuolatos gausėjanti apylinkės šiukšlių konteinerių turinio kolekcija - taip tai B. O. M. Ž. ai. - neprašyti mūsų įnamiai, dešimtmetį liudiję "Pušies" nebūtį.
Atėjo metas iškraustyti ir juos.
Šią savaitę su "pušies" savininkais suderėjome galimybę naudotis kavinės pastatu visiškai nemokamai! Mainais už tai įsipareigojame sutvarkyti bei prižiūrėti "Pušies" aplinką.
O kaip smagu būtų šį pavasarį numatomą bardų koncertą surengti būtent kieme.
To juk Alytuje dar niekad nebuvo - sukurkime Alytaus istoriją drauge!

TAD ŠĮ ŠEŠTADIENĮ 12 val. KVIEČIAME Į "PUŠIES" TALKĄ!

Numatomi darbai:
1. Surinkti visas kiemo šiukšles bei sukrauti į krūvą.
2. Įstiklinti išdaužtus langus.
3. Išgenėti kiemo brūzgynus.
4. Prie arbatos puodelio aptarti ateinančių metų planus.

Šiltomis darbinėmis pirštinėmis bei šiukšlių išvežimu pasirūpinsime mes.

Tuesday, December 11, 2007

GedulasGruodžio 18 d. (antradienį) nustos gyvavusi, neatsiejama Alytaus miesto gyvenimo dalis - senoji autobusų stotis. Šis įvykis atvers naują puslapį mūsų miesto raidos istorijoje. O mes, be jokios abejonės, tapsime šio virsmo liūdininkais. Gerai tai ar blogai sužinosime netolimoje ateityje. Viena aišku jau dabar - prarandame viena iš mūsų miesto simbolių, kūrį pelnytai galėjome laikyti Alytaus širdimi. Deja tai nebeišvengiama ir viskas ką mes dar galime padaryti tai atiduoti pagarbą šiai vietai. Todėl visus kviečiu kūrybišku gestu palydėti sėnąja stotį nebūtin - šį penktadienį (gruodžio 14 d.) 13 val. visų medijų bagalba (piešiniais, tapyba, fotografijomis, filmais, muzika at dainomis bei kt.) įamžinti nužudytą miesto istorijos reliktą.

Saturday, December 8, 2007

Wanted DesperadoAsociacija “STREET ART” organizuoja instrumentalistų festivalį-konkursą WANTED DESPERADO.

Parodyti savo sugebėjimus kviečiami visi Lietuvos muzikantai.

Festivalis-konkursas vyks 2008 m. sausio 19 d. Alytaus miesto teatre (Rotušės a. 2). Savo programas atliks 30 instrumentalistų iš visos Lietuvos. Laureartą išrinks konkurso vertinimo komisija.

SĄLYGOS

Konkurse gali dalyvauti visi muzikantai galintys ir turintys drąsos groti solo (vieni). Pareiškėjas turi groti savo kūrybą ir parengti iki 10 minučių programą. Norintys dalyvauti turi išsiųsti paraišką (http://idile.pixels.lt/doc/) ir vieną įrašą (gali būti buitinis) elektroniniu paštu desperadowanted@gmail.com iki gruodžio 22 d.

PREMIJA

Konkurso laureatui Asociacija STREET ART“ ir Arvydo Skernevičiaus IĮ „TAMSTA“ skiria 1000 Lt čekį apsipirkti parduotuvėje „TAMSTA“.

Daugiau informacijos:

http://www.myspace.com/wanteddesperado

Tuesday, December 4, 2007

FLUXUS KETURNEDĖLIS

Meninė protesto akcija: FLUXUS keturnedėlis
2007 m. gruodžio 4 d., 15.00 val., Jono Meko vizualiųjų menų centras,
„Vilniaus vartai“, Gynėjų g. 14., Vilnius

Jono Meko vizualiųjų menų centras, valdžios ir verslo struktūrų machinacijų dėka įkeltas į „Vilniaus vartus“, žymi FLUXUS legendos mirtį. Didysis George Maciunas (jo pavardės šiuo atveju nereikėtų lietuvinti protesto prieš buką lietuvišką konservatyvumą vardan), visą savo kančių ir vargų pilną gyvenimą stengęsis išplėšti nepriklausomą meną iš rinkos ir komercijos nagų, šiandien turbūt vartosi karste. Vartosi matydamas, kaip jo bendražygis Jonas Mekas prekiauja avangardo perlais su valstybinėmis ir komercinėmis kiaulėmis. Vartosi liūdnai žiūrėdamas, kaip paskui bendražygį it šešėlis nuolat sekioja labiausiai korupcija susitepęs Vilniaus gyventojas. Būtent šiuo savo flirtu su verslu, valstybe ir Abonentu didysis filmininkas Jonas Mekas pasirašė mirties nuosprendį sau ir FLUXUS legendai.

Castor&Pollux „FLUXUS mirė“, „Šiaurės Atėnai“, 2007.XI.17, Nr. 868

Iki šiol lietuvių etnokultūroje yra žinomas „keturnedėlio“ paprotys – mirusiojo paminėjimas praėjus vienam mėnesiui.

Dr. Eugenijus Jovaiša ir doc. dr. Libertas Klimka „Apie kalendorių“

Pirmos mišios už velionio vėlę laikomos prieš laidotuves arba laidotuvių metu. Kitos mišios užsakomos po devynių dienų, vadinamos devintinėmis mišiomis. Vėliau – keturnedėlio mišios (po keturių savaičių), kuriose dalyvauti susirenka visa giminė ir artimieji. Po keturnedėlio mišių iš bažnyčios visi vyksta į kapines, kur prie kapo uždegamos žvakės, padedamos gėlės ir meldžiamasi. Vėliau visi grįžta į velionio namus, kur būna paruoštas atminimo (gedulingas) stalas. Į namus kviečiami giedotojai, kurie gieda Kalnus, psalmes ar rožančių.

Virginijus Kašinskas „Ritualinė simbolių struktūra XX a. lietuvių nekrokulto tradicijoje“

„Keturnedėlis“ – „mirusiojo pagerbimas praėjus keturioms savaitėms po mirties“ – nevartotinas hibridas, pasidarytas iš skaitvardžio „keturi“ ir barbarizmo „nedėlia“. LKŽ teikiamas senas žodis – „ketvirtinės“.

Janina Vileikienė. Kalbos konsultacijų kompiuterinis bankas

2007 m. lapkričio 4 d. prabangiame verslo kvartale „Vilniaus vartai“ atidarytas Jono Meko vizualiųjų menų centras. JMVMC tarybos daugumą sudaro politikai ir verslininkai, o jai vadovauja visų Abonentu vadinamas buvęs Vilniaus meras. JMVMC rėmėjai – stambaus verslo struktūros, investavusios ne vieną milijoną litų. Jono Meko centre bus demonstruojama Jurgio Mačiūno FLUXUS darbų kolekcija, kurią prieš kelis mėnesius už 5 mln. JAV dolerių (apie 12 mln. litų) Jono Meko centras nupirko iš paties Jono Meko. Aišku, už Vilniaus savivaldybės pinigus. Verslo kontraktą vainikavo politikų gestas – praėjus keletui dienų po JMVMC atidarymo Jonas Mekas prisiekė Lietuvai ir išimties tvarka gavo LR piliečio pasą. Vietoje JMVMC ateityje planuojama įsteigti Guggenheimo muziejaus filialą (Guggenheimo muziejus visame pasaulyje vykdo agresyvią prekybos menu politiką, itin glaudžiai susijusią su finansinėmis grupuotėmis).


Taigi atvirai ir įžūliai buvo išniekintas FLUXUS vardas, kuris meno gerbėjams visame pasaulyje asocijuojasi su avangardu ir andergraundu, neturinčiu nieko bendro su oficialiąja ar populiariąja kultūra. Paprasčiau tariant, Lietuvos politikai ir verslo struktūros, siekdamos savo vienadienių politinių ir komercinių tikslų, pasinaudojo J.Meko silpnybėmis ir ėmė savanaudiškai eksploatuoti FLUXUS – šiuo vardu prisidengę politikai nutarė padidinti reitingus, o verslininkai – kapitalą. Štai kodėl mes tiesiai sakome: „FLUXUS MIRĖ“. Štai kodėl J.Meko centras „Vilniaus vartuose“ mus yra FLUXUS kapo vieta. Štai kodėl 2007 m. lapkričio 4 d. mums yra FLUXUS mirties diena.

2007 m. gruodžio 4 d. 15.00 val., t.y. praėjus lygiai 30 dienų nuo FLUXUS mirties, prie FLUXUS kapavietės Gynėjų g.14, Vilniuje bus teatralizuotai minimas FLUXUS keturnedėlis, t.y. ketvirtinės. Šia akcija Lietuvos menininkai, dar galutinai nenusivylę tuščiai deklaruojama meninio žodžio laisve, protestuos prieš avangardinės kultūros prekybą ir meno suvalstybinimą. FLUXUS klebonas atnašaus mišias už numirėlį, FLUXUS artimieji giedos „kalnus“ nekomerciniam menui, bus deginamos FLUXUS žvakutės, o gal ir pats pastatas... Žodžiu, šalia fanatiškų megalomanų ir gudrių verteivų sau pasistatytų piramidžių, tarp mados salonais ar biurų patalpomis vadinamų kiaulidžių laisvai liesis fliuksiškas žodis ir karaliaus nevaržomas meninis veiksmas.
Dalyvaus ir pats FLUXUS duobkasys – Jonas Mekas. Tiksliau – tai, kas iš jo liko: iškamša, valdininkų ir piniguočių marionetė, pasiramsčiuojanti kojūkais su užrašu „POLITIKA“ ir „VERSLAS“. Jis, aišku, mekens savo garsiąją frazę: „Me-e-e-nas, me-e-enas – tai dvasinis pe-e-e-nas“. Mekui bemekenant pasirodys ir FLUXUS gimdytojas Jurgis Mačiūnas (irgi ant kojūkų). Gražia kaunietiška šnekta jis riktels: „Jonai, jobšvairogės, visai pablūdai!“, ir kibs į poliesterinius Meko atlapus. Užvirs titaniška dvikova. Mekas pagalbon pasikvies policiją, Mačiūnas – nepriklausomus žurnalistus. Susirinkusius protestuotojus Mekas daužys kojūkais ir guminėmis policijos lazdomis, Mačiūnas išsitrauks iš kišenės bambioškių ir bandys atlikti kultūrinio terorizmo aktą – susprogdinti parsidavėliško meno irštvą...

Visus geros valios žmones kviečiame prisidėti prie šių FLUXUS MIŠIŲ, galiausiai virsiančių simboline gigantų dvikova. Kurią pusę rinktis – Jūsų valia! Jei jums miela visaėdė valstybė su kapitalistine meno komercializacija – rinkitės Meko pusę. Jei brangi laisva, valstybės ir pinigų nevaržoma kūryba – stokite į FLUXUS gretas. Tepadeda jums FLUXUS dievas!

FLUXUS laidojimo ir atminimo įamžinimo komiteto vardu – Gediminas Baranauskas, Redas Diržys, Jonas Jackevičius, Evaldas Jansas, Ramūnas Jaras, Darius Jurevičius, Skaidrius Kandratavičius, Gabrielė Labanauskaitė, Marius Macevičius, Gytis Norvilas, Darius Pocevičius, Kasparas Pocius, Laurynas Ragelskis, Benas Šarka

Tuesday, October 30, 2007

Pušis Pristato:


VISUS MALONIAI KVIEČIAME - RENGINYS NEMOKAMAS!

Tuesday, August 14, 2007

Tuesday, July 10, 2007

Estimated Time Table of the Events (updated on August 15th)

Monday AUGUST 20

14:00 Mindaugas Jakučionis (LT): „Alytus – Vilnius, Vilnius – Alytus“

17:00 Ville Karel (EST): performance „art against violence is violence. violence against art is art“

19:00 Erik Alalooga (EST): performance in the building of former cinema „Taika“ (Peace)

21:00 Sandra Jogeva (EST):: performanceVOX DEI“ (voice of god) karaoke version, in the cafe "Dzukų svetainė".

Tuesday AUGUS 21

8:00 Asnate Bočkis (LV):

9:00 Mantas Kazakevičius (LT): „Rinką šiuolaikiniam menui!

19:00 Ville Karel (EST), Erik Alalooga (EST), Sandra Jogeva (EST): group performance, central steets of Alytus town.


Wednesday AUGUST 22

9:00 – 20:00 Povilas Abečiūnas (LT):

21:00 Edgars Klavins (LV)


Thursday AUGUST 23

13:00 spaudos konferensija

17:00 Martin Zet (CZ):

Friday
AUGUST 24

15:00 Kate Rowles (UK)

16:00 Bram Arnold (UK)

17:00 Luděk Prošek (CZ)

19:00 Consert at the Alytaus art school. Unitet project of Alytus (LT), Wozu (LT), Ghiu (NL), FusedMarc (LT).

Saturday AUGUST 25

10:00 Mark Leahy (IRL)

11:00 Bill Leslie (UK)

12:00 Dot Howard (UK)

14:00 Sam Dowd (UK)

15:00 Gillian Wylde (UK)

16:00 Redas Diržys (LT)

17:00 Martin Zet (CZ)

18:00 Martin Kermez (CZ)


Sunday AUGUST 26

10:00 Vidas Simanavičius (LT), Marius Matulionis (LT), Mindaugas Jakučionis (LT): performance - experimental painting live Alytus town square .

12:00 Valdemaras Manomaitis (LT): performance, instalation, „to kill EGO“

all estimated times may wary

Friday, June 29, 2007

view on AlytusTo give you a perfect view on Alytus I will use the text writen by Redas Diržys 2 years ago, as during this period almoust nothing has changed in general, i'll leave it intact:

"I will be concerned more on ideological and political aspects of the urbanistics and organizing of the city life. Actually the city life is kind of boring from the typical point of view - if you would like to have a good time, to enjoy tourist venues to make contacts with advanced national artists - Vilnius is very good place for that.

Especially those about half of the whole state money is staying in the capital city. So the life here is very spectacular but not in the periphery town Alytus. In fact it is not far away from Vilnius - about 100 kilometers and I will try shortly to describe what kind of the city it is. The cultural life here is almost dead. There is no any space specialized for showing the art in fact. O. k. there is a
provincial drama theater and couple of dancing collectives who are sometimes fighting between each other. Sometimes there are coming some musicians to give concerts and usually are using the State money devoted for cultural life in the periphery... Usually their appearance holds the character of rehearsal before some important events in Vilnius or abroad... But I was using to make some very decisive artistic gestures in that city and it worked pretty well - it usually takes over the national press, but unfortunately not the cultural pages of the State dailies but the front pages usually. To compare Vilnius events - usually they are highlighted in cultural pages - kind of ghetto of "wooden" and boring articles which are out of interest even from the side of professionals...

About urban conditions: Alytus is the city of absolutely crazy urbanistics. Till the end of 19th century it was just a village. In the end of 19th century there started to appear first brick houses – mostly so called Jewish architecture (houses build by Jewish community for their shops, bakeries, pubs and so on). Afterwards Russians build numerous military fortifications in the city (the city was on the frontier of Russian Empire with Prussia). A lot of fires burned almost all the wooden houses witch were gradually replaced with brick houses, but the city all the time remained militant. After the WW2 almost all the city was destroyed. All the new houses were very typical to that period when they were build: in 50-ies - typical houses ground floor + attic, in 60-ies - 4-floors communal houses. Then it was decided by Communist Party leaders to convert Alytus into the economic center of south Lithuania. There were build about 10 factories. In 20 years the number of inhabitants increased from 15 000 to 80 000. The city became totally proletarian. In the 90-ies after the collapse of the SU in few years almost all the factories bankrupted and there was the biggest unemployment in the state. About 20 000 inhabitants left for USA and Western European countries to seek for easier life. What is very interesting about the city - till the 90-ies the map of the city was not available, because of the military status of city. The city was planned by the architects from Kaunas who never experienced the life in the city and there were a lot of strange solutions. Architects were trying to make some strange paths between the parts of the town, but the people in the town were using the longer paths - only in the 90-ies a lot of people realized that the main street in the city is not the straight, but the round one...After the 90-ies Alytus became the polygon for the experiments of the top architects of Lithuania (actually from Vilnius if the commission is a huge one) - they started to build absolutely stupid buildings without any responsibility or watching city context and just with the task probably to enjoy the freedom of expression and to express their own egos... so, now Alytus is absolutely mixed up city in all senses of the city life and if you would like to go for the direct challenge I would like to do my best in organizing the situation for your ideas, because it in any case of your way of presentation will appear in a public space (even if you'll use indoor space).

And more – because of the reasons described above Alytus for always seemed to be probably the only one city I know, where you always feel as being in a suburb of the city whatever point of the city you'll appear. Just 3 minutes walk from the very center of the city starts the forest…

The city is quite illogic, so there could appear whatever idea, form, statement – everything will be accepted as being very typical to the local situation."

Mantas

Thursday, June 28, 2007

Alytus biennial daily

According to the leading dictatorship in yahoo groups wich does not allow you to join the group without siging up, we are swiching our virtual space. Now it will be organised as a internet blog. Hopefully it wont make any dificulties to you my dear friends.